Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri Quận 10, TP. HCM

Chính trị 25-11-2022

Sáng 22.11, Chủ tịch nước và Tổ Đại biểu Quốc hội Khóa XV, đơn vị số 4 – Thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc tiếp xúc cử tri Quận 10 để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV; lắng nghe và giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

BTNO