Chủ tịch UB.MTTQ VN tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Long Thành Bắc

Chính trị 03-11-2022

Ngày 2.11, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Hợp cùng lãnh đạo một sở, ngành tỉnh và thị xã Hoà Thành đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Long Thành Bắc. Đây là địa phương được thị xã Hoà Thành chọn làm điểm nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2022).

Tố Tuấn - Võ Liêm