Chú trọng quản lý chất lượng nước Hồ Dầu Tiếng

Xã hội 27-12-2022

Năm 2022, nhìn chung tình hình bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên hiện nay với sự phát triển nhanh  của kinh tế xã hội tỉnh nhà, dư luận đòi hỏi ngành TN&MT cần có nhiều động thái hơn trong công tác bảo vệ môi trường.

Thế Nhân–Khánh Duy