Chuẩn bị cho thời kỳ "Bệnh đặc hữu Covid"

Thời sự 15-01-2022

Sự xuất hiện của những biến thể của SARS-CoV-2, có khả năng lây lan mạnh và né tránh được miễn dịch dẫn đến nhiều người bị tái nhiễm. Thay vì đạt miễn dịch cộng đồng, thế giới đang tìm cách kiểm soát dịch, sống chung với nó và chuẩn bị cho thời kỳ "Bệnh đặc hữu Covid".

BTNO