Chuẩn hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường

Kinh tế 17-05-2023

Để phát triển các thương hiệu đặc sản Tây Ninh bền vững và vươn xa đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất cần tăng cường hoạt động liên kết, quảng bá sản phẩm tại các tỉnh, thành có thị trường tiêu thụ lớn. 

Trúc Ly - Nhi Trần - Nhật Quang