Chung tay xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Pháp luật 02-05-2023

Suốt thời gian qua, Đảng uỷ, UBND phường IV (thành phố Tây Ninh) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn phường.

Phương Thảo – Nhật Quang