Chứng thực điện tử một lần, sử dụng lâu dài

Chính trị 18-04-2022

Từ 1.7.2020, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia triển khai đồng loạt trên toàn quốc được coi là một bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính.

Phương Thúy