Chương trình nghệ thuật "Hương sắc Tây Ninh" và Bắn pháo hoa chào đón năm mới Giáp Thìn 2024

Chương trình nghệ thuật "Hương sắc Tây Ninh" và Bắn pháo hoa chào đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Nguồn TTV11