Chuyển biến tích cực trong chuyển đổi số

Trong 7 Tổ công nghệ số cộng đồng, phường Ninh Thạnh tổ chức một tổ thường trực tại bộ phận Một cửa, 6 tổ còn lại thực hiện tại các khu phố.

Tâm Giang - Phương Thuý