Chuyển đổi mạnh mẽ trong hoạt động xúc tiến thương mại

Ngày 01 tháng 03 năm 2023, Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại) phối hợp với Sàn thương mại điện tử Alibaba.com tổ chức Hội nghị Định hướng chiến lược kinh doanh trên nền tảng số trong thời kỳ VUCA. Thuật ngữ VUCA dùng để nói về thế giới “đa cực” với 04 yếu tố gồm Biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ. Và đây cũng chính là mục tiêu số hoá các hoạt động xúc tiến thương mại đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

BTNO