Chuyển đổi số xây dựng giải pháp tối ưu

Thời gian qua, các doanh nghiệp viễn thông trong tỉnh cũng không ngừng tự nghiên cứu, phát triển các nền tảng, giải pháp chuyển đổi số. Trong đó, công ty Viễn thông Tây Ninh và Công ty Viettel chi nhánh Tây Ninh đã hỗ trợ kinh phí, nhân lực cho các ngành, địa phương triển khai thí điểm các nền tảng, giải pháp số.

Vũ Nguyệt