Chia sẻ:

Chuyên gia hướng dẫn cách gộp mẫu trong test nhanh sàng lọc ca COVID-19 ngoài cộng đồng

TS Nguyễn Cơ Thạch - Khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hướng dẫn thực hiện gộp mẫu test nhanh phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong sàng lọc các ca dương tính COVID-19 ngoài cộng đồng.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI