Chia sẻ:

Chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH về UBND tỉnh Tây Ninh

Chính trị 19-12-2018
Tại buổi lễ, ông Dương Văn Thắng và ông Nguyễn Mạnh Hùng đã ký kết biên bản chuyển giao công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh về cho UBND tỉnh Tây Ninh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI