Chuyển tiền nhầm đối tượng, những vấn đề pháp lý cần biết

Pháp luật 30-03-2024

Hiện nay, khi xã hội phát triển, giao dịch chuyển tiền cho đối tác, đồng nghiệp hoặc thanh toán tiền một bữa ăn, cho việc mua hàng hoá đều thực hiện online. Chỉ cần một chiếc điện thoại có cài đặt ứng dụng của ngân hàng (app) là có thể thực hiện được. Giao dịch này ngày càng phổ biến và diễn ra thường xuyên trong đời sống.

GGLS