Chia sẻ:

Clip 2.300 đại biểu cùng hát quốc ca tại phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X. (Thực hiện: Trọng Phú)

Chính trị 10-12-2020

Clip 2.300 đại biểu cùng hát quốc ca tại phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X. (Thực hiện: Trọng Phú)

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI