Có bao nhiêu cán bộ đã đứng sang một bên khi không làm việc?

Chính trị 31-05-2023
Đại biểu Quốc hội đề nghị tổng kết lại xem đã xử lý được bao nhiêu người đứng đầu, bao nhiêu người đứng sang một bên khi không làm được việc; rà soát xem có bao nhiêu công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”.