Cơ hội việc làm cho lao động từ chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Xã hội 01-12-2022

Với những khoản hỗ trợ, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, Bảo hiểm thất nghiệp đã tạo điều kiện, góp phần giúp hàng trăm nghìn người vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.