Có phải hợp đồng thế chấp tài sản đều bắt buộc công chứng?

Pháp luật 06-06-2022

Theo khoản 2 Điều 119 Bộ luật dân sự năm 2015 thì không phải mọi hợp đồng thế chấp đều bắt buộc phải công chứng, chứng thực, chỉ có hợp đồng thế chấp mà luật quy định phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

TVPL