Chia sẻ:

Công an phường Ninh Thạnh giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở

Pháp luật 27-04-2021

Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Công an phường đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ chủ động nắm chắc tình hình địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm, cần tập trung giải quyết. 

Hà Thủy–Tấn Lực- Phạm Công-Hữu Thiện–Bảo Linh

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI