Công an Tây Ninh: Mở đợt cao điểm 90 ngày đêm, chuẩn bị cho việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng

Pháp luật 29-10-2022

Trong “Cao điểm 90 ngày, đêm”, Công an Tây Ninh phân rõ những phần việc với thời gian phải hoàn thành cụ thể. Qua đó, Công an các đơn vị, địa phương bám sát kế hoạch để thực hiện hiệu quả.