Công an Tây Ninh: Tổ chức hoạt động ngày hội đọc sách

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị vừa tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày hội đọc sách năm 2021.  Đây là một trong các hoạt động chào mừng Kỷ niệm  46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) và hướng đến kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021).

Tâm Giang - Hà Thuỷ