Công an TP. Tây Ninh: Tăng cường tuần tra bảo đảm an ninh trên địa bàn

Pháp luật 26-05-2022

Sau đại dịch Covid-19, mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội dần khôi phục và phát triển, đi đôi với đó là vấn đề tai nạn giao thông, các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm có nguy cơ gia tăng trên địa bàn.

Nhật Quang