Chia sẻ:

Công an xã Chà Là vì nhân dân phục vụ

Pháp luật 18-09-2020

Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Hà Thủy-Phạm Công

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI