Chia sẻ:

Công an xã Phước Minh bảo đảm An ninh trật tự góp phần tiến tới xây dựng xã nông thôn mới

Pháp luật 13-05-2021

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân,  sự tích cực, chủ động, quyết tâm cao, lực lượng Công an xã Phước Minh, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định...

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI