Công bố 7 dự án đầu tư trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2025-2030

Kinh tế 19-05-2024

Trong chuỗi sự kiện công bố vùng an toàn dịch bệnh tại huyện Tân Châu vào sáng 19.5, Ban tổ chức đã công bố 7 dự án đầu tư trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2025-2030.

Vũ Nguyệt – Nhật Quang