Chia sẻ:

Công bố Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam-PAPI 2019

Thời sự 28-04-2020

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2019 khảo sát 14.138 công dân Việt Nam được lựa chọn ngẫu nhiên trên toàn bộ 63 tỉnh thành. 

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI