Công bố bộ tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về tế bào gốc

Cuối tuần qua, bộ tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về nghiên cứu và phát triển tế bào gốc ISO 24603 đã được công bố tại Hội nghị Hợp tác Đổi mới Tế bào gốc và Tái sinh Trung Quốc lần thứ 3 tại thủ đô Bắc Kinh.

BTNO