Chia sẻ:

Công bố đồ án quy hoạch phân khu 2 TP.Tây Ninh

Chính trị 18-04-2019
Ngày 17.4, UBND thành phố Tây Ninh tổ chức Hội nghị công bố đồ án quy hoạch phân khu 2 “phân khu đối ngoại”, tỷ lệ 1/2000.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI