Công bố doanh nghiệp phát triển bền vững 2022

Kinh tế 05-12-2022

Tối 01.12 tại Hà Nội,  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022.

BTNO