Công bố khẩu hiệu Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022

Thể thao 18-09-2021

Mới đây, tại Bảo tàng Thủ đô Bắc Kinh,  Ban Tổ chức Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã công bố khẩu hiệu chính thức của đại hội.

BTNO