Chia sẻ:

Công bố Nghị quyết thành lập thị xã Trảng Bàng

Chính trị 29-02-2020
Theo Nghị quyết, thị xã Trảng Bàng được thành lập trên cơ sở toàn bộ 340,14 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 161.831 người của huyện Trảng Bàng.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI