Công bố quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông

Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

BTNO