Công bố xếp hạng bảo vệ môi trường của các địa phương

Xã hội 10-01-2022

Theo kết quả xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường năm 2020 của các tỉnh, thành phố do Bộ TN&MT thực hiện, có 5 địa phương bảo vệ môi trường năm 2020 đạt mức tốt; 34 địa phương đạt mức khá và 24 địa phương ở mức trung bình.

BTNO