Chia sẻ:

Công chức, viên chức không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

Xã hội 30-11-2021

Từ ngày 10.12.2021, công chức, viên chức sẽ không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học. Đây là nội dung mới được quy định tại Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI