Chia sẻ:

Công đoàn Ngành Giáo dục Tây Ninh tổng kết năm học 2017-2018

Xã hội 02-09-2018
Năm học 2017-2018, hoạt động Công đoàn Ngành Giáo dục Tây Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung hướng mạnh về cơ sở. Chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn và chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho cán bộ, nhà giáo và người lao động.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI