Công đoàn Viên chức tỉnh: Biểu dương cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu

Xã hội 01-06-2024

Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị biểu dương cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức  “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Đại Dương