Chia sẻ:

Cộng hòa Séc tiến hành bầu cử Hạ viện

Thế giới 10-10-2021

Ngày 8/10, các cử tri Séc đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện năm 2021, sự kiện chính trị có ý nghĩa quyết định liên minh cầm quyền hiện nay có tiếp tục điều hành đất nước, hay một chính phủ liên hiệp hoàn toàn mới với nhiệm kỳ 4 năm sẽ được thành lập.

 BTNO

 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI