Chia sẻ:

Công tác giảm nghèo đa chiều: Phấn đấu thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn

Xã hội 19-07-2020

Giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn tỉnh Tây Ninh giảm từ 4,32% vào đầu năm 2016 xuống còn 1,69% vào cuối năm 2019, giảm bình quân 0,66% mỗi năm.

Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI