Công tác Hội và phong trào nông dân đạt nhiều kết quả quan trọng

Kinh tế 31-08-2023

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 2 ngày 24-25.8, Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2018-2023, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028.

Vũ Nguyệt – Tố Tuấn