Công tác thu gom, vận chuyển rác thải không thể lơ là

Xã hội 16-05-2022

Qua quan sát thực tế của phóng viên Báo Tây Ninh vào ngày 10.5.2022 tại địa bàn các xã Tân Phú, Tân Hội, Suối Dây, có thể thấy rác thải bị tồn đọng khá nhiều, nhất là tại các chợ thuộc 3 xã này.

BTNO