Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực

Chính trị 18-09-2023

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, có 4/4 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra.

Tố Tuấn