Chia sẻ:

Công ty CP cơ khí Tây Ninh- phát huy tốt vai trò các đoàn thể chính trị

Chính trị 26-11-2018

Với thu nhập ổn định đã tạo niềm tin cho người lao động an tâm gắn bó với doanh nghiệp. Từ đó, mỗi người luôn tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn thể, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty TSVM.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI