Cứ 10 thanh niên thì có 1 người thất nghiệp

Kinh tế 24-05-2023

Thưa quí vị, cứ 10 thanh niên thì có 1 người bị thất nghiệp, đó là số liệu được Bộ LĐTB&XH đưa ra mới đây. Tình trạng thất nghiệp của thanh niên là thách thức với nền kinh tế, bởi đây là lực lượng lao động trẻ, giàu năng lượng.

BTNO