Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống – xã hội

Chính trị 14-06-2022

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, từ ngày 30.5 – 10.6.2022, các đại biểu HĐND tỉnh có các buổi tiếp xúc cử tri. Qua đó, những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội đã được ghi nhận để gửi đến cơ quan chức năng trả lời, xem xét giải quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh.

BTNO