Cử tri phường IV kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống xã hội

Chính trị 04-08-2022

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, chiều 2.8, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm cùng các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố Tây Ninh có buổi tiếp xúc cử tri phường IV.

Vũ Nguyệt