Cử tri thành phố Tây Ninh phản ánh tình trạng thiếu thuốc khi khám chữa bệnh BHYT

Chính trị 09-06-2024

Cử tri kiến nghị tỉnh cần đẩy nhanh công tác đấu thầu thuốc để có thuốc phục vụ người dân trong việc khám chữa bệnh. Từ đó, để người dân thật sự thấy được ý nghĩa, lợi ích thiết thực khi tham gia BHYT.

Nhật Quang