Cửa hàng Tinh nguyên – Tinh hoa xứ nắng

Kinh tế 19-05-2024

Ngày 18.5, Công ty TNHH MTV Thực phẩm Tinh Nguyên đã chính thức khai trương, đưa vào hoạt động Cửa hàng Tinh Nguyên: Đặc Sản Tây Ninh - Tinh Hoa Xứ Nắng.

Vũ Nguyệt