Cuba tổ chức cuộc tuần hành ủng hộ Palestine

Thế giới 30-11-2023

Ngày 23.11, Cuba đã tổ chức một cuộc tuần hành tại thủ đô La Habana để bày tỏ ủng hộ hòa bình cho nhân dân Palestine và yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột tại Dải Gaza. Chủ tịch Cuba Mi-ghên Đi-át Ca-nên và phu nhân đã tham gia tuần hành và dẫn đầu đoàn người đi dọc đoạn đê biển lịch sử ở thủ đô nước này.

BTNO