Cục Quản lý thị trường: Phân biệt hàng hoá giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Kinh tế 12-06-2024

Ngày 11.6, Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O phối hợp Cục Quản lý thị trường Tây Ninh tổ chức hội thảo phân biệt hàng hoá giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hoàng Yến