Cuộc đình công lớn nhất trong 30 năm tại Anh

Thế giới 22-06-2022

Trong ngày hôm nay 21/6, hơn 50 nghìn nhân viên đường sắt Anh sẽ bắt đầu cuộc đình công được đánh giá là lớn nhát trong 30 năm qua. Cuộc đình công diễn ra sau khi các cuộc đàm phán về tăng lương và điều kiện làm việc không đạt kết quả.

BTNO